^Powrót na górę
No upcoming event for this category
Budynek szkoły

Get Adobe Flash player

bazabanner maly zasluzeni
banner maly przedsiebiorcywybierzbanner maly youtubefacebook

 
 
 
 

Strona Główna

PATRONAT POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI NAD ZESPOŁEM SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM (2)

W dniu 19 maja 2016 roku zostało zawarte w Warszawie porozumienie pomiędzy: Politechniką Warszawską - Wydział Inżynierii Produkcji, reprezentowanym przez Dziekana Wydziału - prof. dr hab. inż. Andrzeja Kolasę, posiadającego pełnomocnictwo Rektora Politechniki Warszawskiej a, Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim, reprezentowanym przez Dyrektoramgr Tomasza Płochockiego oraz Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego, w imieniu którego działają: Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Powiatu Mińskiego. W podpisaniu porozumienia uczestniczyła dr inż. adiunkt Marta Gajathur z Instytutu Mechaniki i Poligrafii z Zakładu Technologii Poligraficznych oraz Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji Powiatu Mińskiego Pani Emilia Piotrkowicz.
Wydział realizując swoją misję edukacyjną, podejmuje współpracę ze Szkołą. Współpraca Wydziału i Szkoły stanowi kontynuację realizacji Porozumienia o pomocy w kształceniu uczniów zawartej 30 czerwca 2008 roku przez Politechnikę Warszawską ze Szkołą. W ramach porozumienia, Wydział zobowiązuje się objąć patronatem kształcenie w Szkole w zawodach: „technik cyfrowych procesów graficznych” oraz „technik mechanik”. W ramach porozumienia Wydział zobowiązuje się do:
1.      wspierania koncepcyjnego klas technikum kształcących w zawodach: „technik cyfrowych procesów graficznych oraz „technik mechanik”,
2.      udzielania pomocy nauczycielom Szkoły w podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych, w tym w ramach studiów podyplomowych prowadzonych przez Wydział,
3.      udostępniania pomieszczeń Wydziału do wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych
i organizacyjnych, w tym możliwość uczestnictwa uczniów Szkoły, w zajęciach otwartych i specjalistycznych Wydziału,

4.      prowadzenia pokazowych zajęć przez nauczycieli akademickich oraz udzielania konsultacji i pomocy w opracowywaniu zajęć w Szkole,
5.      współdziałania w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze popularno-naukowym dla uczniów i studentów, udziału najzdolniejszych uczniów w seminariach
i konferencjach o charakterze inżynierskim oraz naukowo – technicznym,

6.      wspierania, w miarę możliwości organizacyjnych Wydziału, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz spotkań kulturalno-historycznych,
7.      utworzenia na stronie internetowej Wydziału połączeń ze stroną internetową Szkoły,
8.      przekazywania prasy i publikacji naukowych wydawanych przez Uczelnię, które mogą być przydatne w procesie dydaktycznym w Szkole,
9.      umożliwiania najzdolniejszym uczniom Szkoły nawiązania kontaktu ze studenckimi kołami naukowymi działających na Wydziale.
 1 1
  MG 7824 MG 7824
  MG 7833 MG 7833
  MG 7841 MG 7841
  MG 7843 MG 7843
  MG 7849 MG 7849
  MG 7855 MG 7855
  MG 7865 MG 7865
  MG 7867 MG 7867Politechnika Warszawska będzie współpracowała z Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim

 IMG 8947 IMG 8947
 IMG 8968 IMG 8968
 IMG 8995 IMG 8995


14 grudnia  zostało zawarte w Warszawie porozumienie pomiędzy: Politechniką Warszawską - Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, reprezentowanym przez Dziekana Wydziału - prof. dr hab. inż. Stanisława Radkowskiego, posiadającego pełnomocnictwo Rektora Politechniki Warszawskiej a, Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim, reprezentowanym przez Dyrektora – mgr Tomasza Płochockiego oraz Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego, w imieniu którego działają: Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Powiatu Mińskiego. W podpisaniu porozumienia uczestniczyła Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji Powiatu Mińskiego Pani Emilia Piotrkowicz oraz młodzież szkolna, klas technikum. Wydział realizując swoją misję edukacyjną, podejmuje współpracę ze Szkołą. Współpraca Wydziału i Szkoły stanowi kontynuację realizacji Porozumienia o pomocy w kształceniu uczniów zawartej 30 czerwca 2008 roku przez Politechnikę Warszawską ze Szkołą. W ramach porozumienia, Wydział zobowiązuje się objąć ogólnym patronatem kształcenie w Szkole w zawodach: „technik pojazdów samochodowych” oraz „technik mechanik”.
W ramach porozumienia Wydział zobowiązuje się do:
- wspierania koncepcyjnego klas technikum kształcących w zawodach: „technik pojazdów samochodowych”, „technik mechanik”,
- udzielania pomocy nauczycielom Szkoły w podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych, w tym w ramach studiów podyplomowych prowadzonych przez Wydział,
- udostępniania pomieszczeń Wydziału do wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych
    i organizacyjnych, w tym możliwość uczestnictwa uczniów Szkoły, w zajęciach otwartych i specjalistycznych Wydziału,
- prowadzenia pokazowych zajęć przez nauczycieli akademickich oraz udzielania konsultacji i pomocy w opracowywaniu zajęć w Szkole,
-współdziałania w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze popularno-naukowym dla uczniów i studentów, udziału najzdolniejszych uczniów w seminariach
    i konferencjach o charakterze inżynierskim oraz naukowo – technicznym,
-wspierania, w miarę możliwości organizacyjnych Wydziału, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz spotkań kulturalno-historycznych,
 -utworzenia na stronie internetowej Wydziału połączeń ze stroną internetową Szkoły,
-przekazywania prasy i publikacji naukowych wydawanych przez Uczelnię, które mogą być przydatne w procesie dydaktycznym w Szkole,
-umożliwiania najzdolniejszym uczniom Szkoły nawiązania kontaktu ze studenckimi kołami naukowymi działających na Wydziale. (źródło UM Mińsk Mazowiecki)

Młodzi graficy na Politechnice

Młodzi graficy cyfrowi  Zespołu Szkół Zawodowych nr 2

im. Powstańców Warszawy w Akademii Nowoczesnych Technologii.

W dniu 19 listopada na zaproszenie Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Produkcji, Zakładu Technologii Poligraficznych, młodzież z klasy o kierunku technik cyfrowych procesów graficznych wspólnie z nauczycielem Maciejem Mazanką oraz dyrektorem Zespołu Tomaszem Płochockim uczestniczyła w Akademii Opakowań i Etykiet Flexo.

Było to pierwsze z cyklu spotkań w ramach Akademii, podczas, której studenci  kadra naukowa oraz młodzież naszej szkoły, mieli okazję skorzystać z doświadczenia prelegentów i zapoznać się z praktycznymi aspektami pracy przy produkcji etykiet i opakowań giętkich drukowanych techniką fleksograficzną. Ważnym punktem spotkania była tematyka trendów rynkowych. Obecni praktycy przedstawili techniki i rozwiązania stosowane na każdym etapie produkcji: od prepress, przez press, do postpress. Udział w Akademii młodzieży z naszego Zespołu pozwolił również na zapoznanie się z nowoczesnymi labolatoriami Zakładu Technologii Poligraficznych, studentami kadrą naukową oraz pracodawcami. Pracodawcy uczestniczący w Akademii to Kodak Polska,  3 M Poland, Firma Barmey i API Folie. Spotkanie miało charakter wizyty przygotowawczej, dotyczącej objęcia patronatem, kierunku kształcenia w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych, przez Wydział Politechniki Warszawskiej.

Dzień z Wojskową Akademią Techniczną

25  listopada 2015 roku w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy odbył się Dzień z Wojskową Akademią Techniczną. Było to jedno z pierwszych spotkań, zorganizowanych w ramach podpisanego 28 kwietnia 2015 r. porozumienia o współpracy. Wykłady poprowadzili pracownicy naukowi różnych wydziałów uczelni. Pierwszy wykład  „Co się dzieje podczas zderzenia samochodu” poprowadził mgr inż. Mariusz Radzimierski. Kolejnymi prelegentami byli: dr inż. Kamil Sybilski – „Symulacje komputerowe”, mgr Katarzyna Strójwąs „Ciekłe kryształy wczoraj,  dziś i jutro”, por. mgr inż. Jarosław Wojtuń „Ukrywanie dodatkowych informacji w multimediach”  i dr inż. Bogdan Uljasz „Dlaczego telewizja cyfrowa”. Uczniowie biorący udział w wykładach mogli poszerzyć swoją wiedzę oraz zasmakować krótkiej chwilę bycia studentem. W trakcie Dnia z Wojskową Akademią Techniczną wszyscy zaciekawieni mogli również zapoznać się z bogatą ofertą edukacyjną uczelni obejmującą zarówno studia wojskowe, jak i cywilne. Zaprezentowane kierunki kształcenia oraz szczegółowe warunki rekrutacji zainteresowanym osobom przedstawili  obecni studenci uczelni.
 IMG 8656 IMG 8656
 IMG 8668 IMG 8668
 IMG 8696 IMG 8696
 IMG 8722 IMG 8722
 IMG 8675 IMG 8675
 IMG 8577 IMG 8577
 IMG 8699 IMG 8699
 IMG 8702 IMG 8702
 IMG 8715 IMG 8715"Pałacowa Maska 2016"

5 kwietnia 2016 roku na deskach Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim po raz kolejny młodzież naszego Zespołu wzięła udział w zmaganiach  o „Pałacową Maskę”. Tym razem młodzież zainspirowała się dramatem  uhonorowany Literacką Nagrodą "Nike” „Nasza klasa" Tadeusza Słobodzianka. Jest to opowieść o stosunkach polsko żydowskich na tle historii Polski XX wieku. Tym razem nie znaleźli się na podium jednak należą im się olbrzymie podziękowania za  zaangażowanie i odwagę pojętego tematu.
 IMG 1267 IMG 1267
 IMG IMG
 IMG 1280 IMG 1280

Finał VII Konkursu Matematycznego im. Gen. Sylwestra Kaliskiego

W dniu 11 marca 2016 r. dwaj uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim: Szczepanik Adam z klasy 3 Tim oraz Damian Stachowicz z klasy 4 Tti, pod opieką nauczyciela matematyki Marka Szczurowskiego, wzięli udział w finale VII Konkursu Matematycznego im. Gen. Sylwestra Kaliskiego, organizowanego przez Wojskowa Akademię Techniczna w Warszawie. Do finału zakwalifikowało się 127 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. Finał składał się z dwóch etapów. W pierwszej części zadaniem uczestników było rozwiązanie w ciągu godziny trzech zadań otwartych. Druga część polegała na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru.
Organizatorzy przygotowali zadania na bardzo wysokim poziomie, co podkreślił w swoim wystąpieniu Rektor WAT –Płk Dr Hab. Tadeusz Szczurek. Zwrócił też uwagę na to, że już sam awans do finału jest dla jego uczestników wielkim sukcesem edukacyjnym i osobistym.
Uczniowie naszej szkoły wykazali się dużymi umiejętnościami i w gronie tak dużej liczby uczniów uzdolnionych matematycznie zajęli miejsca w środku stawki. Otrzymali podziękowania i dyplomy uczestnictwa oraz gadżety promocyjne WAT.
Uczestnicy oraz opiekunowie mieli okazję do wysłuchania bardzo ciekawych wykładów pracowników dydaktycznych WAT dotyczących między innymi bezpieczeństwa w sieci, ukrywania dodatkowych informacji w multimediach oraz innowacyjnych materiałach i technologiach XXI wieku.
Marek Szczurowski
 DSC 0024 DSC 0024
 DSC 0033 DSC 0033
 DSC 0026 DSC 0026


Nasze osiągnięcia:

1certyfikat_bezp.png2certyfikat_inno.pngc1.jpgc2.jpgc3.jpgc4.jpgc5.jpgc6.jpgc7.jpgc8.jpg1certyfikat_bezp.png2certyfikat_inno.pngc1.jpgc2.jpgc3.jpgc4.jpgc5.jpgc6.jpgc7.jpgc8.jpg

Erasmus+


Kalendarz

◄◄
►►
sierpień 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg