^Powrót na górę
No upcoming event for this category
Budynek szkoły

Get Adobe Flash player

bazabanner maly zasluzeni
banner maly przedsiebiorcywybierzbanner maly youtubefacebook
                              

Strona Główna

Nowa baza lekkoatletyczna

23 października 2014 r. nastąpiło otwarcie nowo wybudowanej  bazy lekkoatletycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy połączone z VII Powiatowym Forum Klubów i Organizacji Sportowych.
 sportowe 21 sportowe 21
 sportowe 30 sportowe 30
 sportowe 23 sportowe 23
 IMG 0448 IMG 0448
 IMG 0449 IMG 0449
 IMG 0450 IMG 0450

Dzień otwarty

slajd 1

M jak "MECHANIK" obchody 70 lecia szkoły

gru

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim w dniach 10 - 13 października 2014 r. obchodził jubileusz 70 lecia. Przez wiele lat tworzyła się niepowtarzalna historia codziennych zdarzeń, które czyniły klimat „Mechanika”, dawniej zwanego „Metalówką”. Zaczęło się w 1944 roku, gdy  trwały jeszcze wojenne zmagania,    grupa entuzjastów utworzyła Prywatne Gimnazjum Mechaniczne.                                                                   
Siedemdziesiąt lat później 10 października 2014 roku ślubowaniem klas pierwszych i uroczystym apelem z okazji Dnia Edukacji Narodowej rozpoczęły się główne obchody Jubileuszu istnienia naszego Zespołu. W tym samym dniu wieczorową porą w sali gimnastycznej odbył się IX Powiatowy Przegląd Piosenki dla Nauczycieli Powiatu Mińskiego objęty  patronatem Starosty Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego. Niesamowitą atmosferę i wyrafinowany humor zaprezentowali nauczyciele mińskiego powiatu. W tym roku do odważnych należał: Chór Związku Nauczycielstwa Polskiego, nauczyciele z Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego, Zespół Szklono-Przedszkolny z Okuniewa i reprezentacja „Mechanika” oraz dyrektor Tomasz Płochocki, który pozakonkursowo wykonał utwór „Tyle mi zostało” Krzysztofa Daukszewicza.
W sobotę w drugim dniu obchodów plac szkolny zdominowały zabytkowe pojazdy, które o godzinie 11. 00 ruszyły w asyście policji na rajd ulicami Mińska Mazowieckiego. Po zakończeniu rajdu odbył się mecz piłki nożnej Absolwenci – Nauczyciele. Stał się on przedsmakiem zjazdu absolwentów wyznaczonego na ten dzień. Sala gimnastyczna po raz kolejny w przeciągu dwóch dni wypełniła się po brzegi. Spotkania po latach z nauczycielami, wychowawcami, wspólne zdjęcia, zawiedzenie szkoły poprzedziły „Bal dyrektora”, który zakończył drugi dzień obchodów „kamiennej rocznicy” szkoły.
W poniedziałek 13 października główne uroczystości jubileuszowe szkoły, rozpoczęły się Mszą świętą w Kościele pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela koncelebrowaną przez biskupa Kazimierza Romaniuka, proboszcza parafii Mariana Sobieszka oraz zaproszonych księży. Mszę świętą i uroczystości przed budynkiem szkoły uświetniła Orkiestra Dęta z Mińska Mazowieckiego z dyrygentem Marcinem Ślązakiem. Zanim jednak odbył się apel poległych przed „Kamieniem pamięci” na placu szkolnym, wszyscy zaproszeni goście i uczniowie ujrzeli rekonstrukcję bitwy ulicznej nawiązującej do wydarzeń z czasów powstania warszawskiego. Następnie uroczystości przeniosły się do odświętnie ustrojonej sali gimnastycznej. W uroczystości Jubileuszu 70-lecia szkoły  uczestniczyli m.in.: Wiceminister Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki, Wiceminister Obrony Narodowej Czesław Mroczek, Poseł na Sejm RP Ligia Krajewska, Poseł na Sejm RP Krzysztof Borkowski, Poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak, Przedstawiciel Marszałka woj. Mazowieckiego Mariusz Kozera, Przewodniczący Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Samorządu Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej – Laszek Celej, Starosta Powiatu Mińskiego – Antoni Jan Tarczyński, Przewodniczący Rady Powiatu  - Mirosław Krusiewicz, Wicestarosta Powiatu Mińskiego  - Krzysztofa Płochockiego, członkowie Zarządu Rady Powiatu, Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki - Marcin Jakubowski, Radni Powiatu Mińskiego, Radni Miasta Mińsk Mazowiecki, Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Powiatu Mińskiego, Kombatanci, Społeczność Szkoły.
Nastąpił czas na przemówień i wyróżnień. W pierwszej kolejności Pan Mariusz Kozera w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika przekazał na ręce Dyrektora Tomasza Płochockiego, pamiątkowy medal „Pro Masovia”, będący wyróżnieniem okolicznościowym nadawanym za całokształt działalności społecznej, publicznej na rzecz Województwa Mazowieckiego. Również sztandar szkoły, który godnie reprezentuje Powstańców Warszawy, przypomina o ideach, działaniach i tragediach wszystkich żołnierzy powiatu mińskiego w czasie okupacji, w dowód uznania zasług dla społeczności lokalnej został udekorowany przez prezesa mińskiego oddziału Związku Inwalidów Wojennych Pana Józefa Jedynaka Złotym Krzyżem za Zasługi dla Inwalidów Wojennych.
Po tych jakże ważnych odznaczeniach Dyrektor Zespołu Tomasz Płochocki skierował słowa podziękowania do tych wszystkich,  którzy tworzyli 70 letni dorobek tej szkoły, kreowali pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym i osiągali sukcesy dydaktyczno-wychowawcze. Specjalne słowa podziękowania, za troskę i starania o rozwój szkoły skierował również do władz organu prowadzącego szkołę - Starosty Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Krzysztofa Krusiewicza, oraz członków Zarządu.
W związku, iż szkolny jubileusz powiązany był z Powiatowym Dniem Edukacji Narodowej nie obyło się również bez okolicznościowych odznaczeń, nagród, wyróżnień. Wśród wyróżnionych „Mechanika” znaleźli się między innymi: Jerzy Gańko odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Maria Wójcik Złoty Medal za Długoletnią Służbę.  Alicja Adamiec, Alina Łodyga, Stanisław Paluch, Jadwiga Zychowicz, Henryk Zychowicz, Maria Wójcik, Małgorzata Males- Gdula, Halina Mikuszewska, Elżbieta Zelwowiec, Jadwiga Tarczyńska, Janusz Zduńczyk otrzymali okolicznościowe dyplomy uznania Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.  Tomasz Płochocki, Agnieszka Paja, Jacek Kosieradzki nagrodzeni zostali przez Starostę Mińskiego.
Po raz pierwszy w historii szkoły przyznano statuetkę „Zasłużony dla Mechanika”. Kapituła w składzie Tomasz Płochocki, Jerzy Gańko, Agnieszka Paja, Janusz Zduńczyk przyznała statuetki osobom, które w wybitny sposób przyczynili się do powstania i rozwoju szkoły: pośmiertnie Mieczysławowi Ługowskiemu, pośmiertnie Stanisławowi Sieradzkiemu, Zdzisławowi Mazance, Antoniemu Janowi Tarczyńskiemu, Zofii Sidorowicz, księdzu Marianowi Sobieszek i Powiatowemu Cechowi Rzemiosł Różnych w Mińsku Mazowieckim.    Nie obyło się również bez życzeń, symbolicznych kwiatów, upominków złożonych na ręce Dyrektora Tomasza Płochockiego od zaproszonych gości. Wśród nich byli również przedstawiciele szkół z Niemiec, Czech i Słowacji, z którymi „Mechanik” od kilku lat współpracuje.
Na zakończenie uroczystości 70 leci  istnienia  Zespołu, zaproszeni goście obejrzeli krótką prezentację o historii szkoły, która była świadkiem i uczestnikiem wielu przemian społecznych, gospodarczych, administracyjnych i kolejnych reform oświaty. Nie tylko zmieniała się nazwa szkoły, z Prywatnego Gimnazjum Mechanicznego na Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy od 1995 roku, ale zmieniał się również budynek. To tutaj ponad 20 tysięcy uczniów zdobywało wiedzę i umiejętności związane z wykonywaniem zawodu, tutaj kolejne roczniki absolwentów zdawały egzamin dojrzałości, egzamin maturalny i egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Przypomnienie historii szkoły, stworzyło możliwość porównania jak wiele się zmieniło i jak zmienił się sposób pracy społeczności „Mechanika”.
 IMG 9908 IMG 9908
 IMG 9920 IMG 9920
 IMG 9935 IMG 9935
 2014 2 2014 2
 2014 7 2014 7
 2014 12 2014 12
 1 2 1 2
 anorama anorama
 IMG 0094 IMG 0094
 mecz 3 mecz 3
 mecz mecz
 mecz 4 mecz 4
 1 11 1 11
 1 22 1 22
 1 12 1 12
 1 27 1 27
 1 30 1 30
 1 13 1 13
 2014 9 2014 9
 2014 28 2014 28
 2014 13 2014 13
 2014 32 2014 32
 2014 33 2014 33
 2014 37 2014 37
 2014 46 2014 46
 2014 47 2014 47
 2014 51 2014 51
 2014 56 2014 56
 2014 58 2014 58
 2014 60 2014 60"IT-szkoła" - sukces ogólnopolski!!!

3 października w Warszawskiej Wyższej Szkole Informtyki, w trakcie inauguracji nowego roku akademickiego, odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień w ogólnopolskim Programie IT Szkoła 2013/2014. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy zdobył 10 miejsce w Polosce i 2 w województwie mazowieckim w tym programie. Pamiątkową statuetkę odebrała wicedyrektor Agnieszka Paja. W poprzednich dwóch edycjach programu nasza szkoła zdobywała wyróżnienia, trzecią zakończyła tak wyskoką lokatą.
DSC00007

Powiatowa Gra Historyczna "Powstanie Warszawskie"

2 października 2014 roku w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim w ramach obchodów 70 lecia szkoły odbyła się Powiatowa Gra Historyczna „Powstanie Warszawskie”. Grę poprzedził uroczysty apel poświęcony 70 rocznicy upadku Powstania Warszawskiego przygotowany przez uczniów klasy 3 Ts i 2a. Zabawa zorganizowana przez naszą szkołę została objęta Honorowym Patronatem Starosty Mińskiego oraz Muzeum Ziemi Mińskiej. Zabawa skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu mińskiego miała na celu rozbudzanie zainteresowań historią i popularyzowanie tematyki historycznej wśród młodzieży oraz upamiętnienie rocznicy wydarzeń związanych z Powstaniem Warszawskim.                                                                                                              W Grze uczestniczyły drużyny sześcio osobowe w przebraniach przypominającym czasy Powstania Warszawskiego. Zadaniem drużyn było pokonanie wyznaczonej trasy i wykonanie zadań teoretyczno - sprawnościowych: chronologia powstania, zawieszanie flagi, czołganie, rzucanie do celu, budowanie barykady, udzielanie pierwszej pomocy oraz „przejścia kanałami”. W przypadku błędnie wykonanego zadania zespół musiał przetransportować na noszach „ciężko rannego powstańca” aż do mety trasy co nadawało dodatkowego kolorytu Grze.     Mimo początkowych trudności zabawa historyczna nabierała rumieńców. W miarę upływu czasu kolejne drużyny obserwujące zmagania swoich kolegów, opracowywały swoją strategię pokonania toru przeszkód. Nie obyło się bez zadrapań, siniaków startych kolan i spoconego czoła. Szczególne podziękowanie należą się młodzieży ze Szkoły Agrotechnicznej w Mińsku Mazowieckim, która jako jedyna stanęła do rywalizacji z drużynami młodzieży Mechanika. Wszyscy po zakończonej Grze czuli się zwycięzcami, bowiem wszystkie przygotowane wcześniej zadania wymagały nie lada sprawności umysłowo fizycznej. Najszybciej tor przeszkód pokonali uczniowie klasy 2 Tim. Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy a na osłodę doniesionych ran słodycze. Koordynatorem Gry był nauczyciel historii Janusz Zduńczyk.
 
 IMG 9639 IMG 9639
 IMG 9655 IMG 9655
 IMG 9658 IMG 9658
 IMG 9609 IMG 9609
 IMG 9479 IMG 9479
 IMG 9569 IMG 9569
 IMG 9342 IMG 9342
 IMG 9336 IMG 9336
 IMG 9325 IMG 9325
 DSCF8408 DSCF8408

Nasze osiągnięcia:

1certyfikat_bezp.png2certyfikat_inno.pngc1.jpgc2.jpgc3.jpgc4.jpgc5.jpgc6.jpgc7.jpgc8.jpg1certyfikat_bezp.png2certyfikat_inno.pngc1.jpgc2.jpgc3.jpgc4.jpgc5.jpgc6.jpgc7.jpgc8.jpg

CNiNT

Erasmus+


Kalendarz

◄◄
►►
sierpień 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg