^Powrót na górę
No upcoming event for this category
Budynek szkoły

Get Adobe Flash player

bazabanner maly zasluzeni
banner maly przedsiebiorcywybierzbanner maly youtubefacebook

 
 
 
 

Strona Główna

Kiermasz ciast

Z inicjatywa pani K. Zawadzkiej 20 grudnia został zorganizowany kiermasz ciast. Aż 75 uczniów rękami swoich rodziców wsparło szlachetną akcję. Zgromadzone fundusze posłużą dofinansowaniu Szkolnego Koła Wolontariatu. Dziękujemy rodzicom naszych uczniów.
 IMG 6395 IMG 6395
 IMG 6390 IMG 6390
 IMG 6393 IMG 6393

"Kolęda zklasą"

19 grudnia odbył się konkurs „Kolęda z klasą”. Celem konkursu było podtrzymanie u młodzieży tradycji śpiewania kolęd i pastorałek, oraz integracja zespołu klasowego. Do konkursu zgłosiły się następujące klasy: 1r, 1p, 1 Tp, 2 Ti, 2 Tmm, 3 Ti, 4 Ts. Występujące klasy oceniała komisja konkursowa w skład, której wchodzili: I. Kostrzewa, E. Paluch, E.  Zawadzka i J. Zduńczyk. Komisja biorąc pod uwagę zaangażowanie klasy, oryginalność wykonania oraz walory artystyczne przyznała pierwsze miejsce klasie….. Pełne wyniki konkursu decyzją komisji konkursowej zostaną ogłoszone 22 grudnia podczas spotkania świątecznego na sali gimnastycznej. Nagrodę 300 zł dofinansowania do wycieczki dla zwycięzcy konkursu  ufundowała Rada Rodziców – dziękujemy.
 IMG 6009 IMG 6009
 IMG 6020 IMG 6020
 IMG 6000 IMG 6000
 IMG 6006 IMG 6006
 IMG 6023 IMG 6023
 IMG 6027 IMG 6027
 IMG 6031 IMG 6031

Pierwszy Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego.

8 grudnia 2016r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 odbył się Pierwszy Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego. Działania realizowane były w ramach ogólnopolskiego projektu Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa, a ich tematem były możliwe zagrożenia i ryzyko związane z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Projekt realizuje Stowarzyszenie ”Miasta w Internecie”, a współfinansowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego "Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia". Wsparciem informacyjnym, edukacyjnym i doradczym objętych zostanie 2200 szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i zawodowych, w tym 165 tys. uczniów, 220 tys. rodziców i 22 tys. nauczycieli. Dla nich został przygotowany został portal informacyjny cyfrowobezpieczni.pl, organizowane są zjazdy i konwenty bezpiecznych szkół, szkolenia dla mentorów cyberbezpieczeństwa oraz punkt konsultacyjny dla dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców.

W ZSZ nr 2 nad przebiegiem projektu i jego właściwą realizacją czuwa Pani wicedyrektor Agnieszka Paja, która w ramach projektu uczestniczyła w Ogólnopolskim Konwencie BEZPIECZNIE INTER@KTYWNI oraz w szkoleniu i jest mentorem bezpieczeństwa cyfrowego. 8 grudnia odbyło się spotkanie wszystkich uczniów z edukatorką projektu w auli, warsztaty z cyberbezpieczeństwa dla trzech klas, szkolenie Rady Pedagogicznej oraz rozmowa indywidualna edukatora z dyrektorem szkoły. Cała szkoła została oplakatowana materiałami edukacyjnymi przygotowanymi przez uczniów. 15 grudnia przeszkoleni zostali rodzice, którzy obejrzeli przygotowany film edukacyjny, prezentację oraz dostali broszury informacyjne.

Projekt jest przedsięwzięciem cyklicznym, w przyszłym roku jego zasięgiem objęci zostaną uczniowie klas zasadniczej szkoły zawodowej. 
 IMG 6037 IMG 6037
 IMG 6038 IMG 6038
 IMG 6039 IMG 6039
 IMG 6041 IMG 6041
 IMG 6043 IMG 6043
 IMG 6044 IMG 6044
 IMG 6042 IMG 6042
Góra Grosza 2016

Po raz kolejny uczniowie Zespołu przyłączyli się do akcji Góra Grosza 2016. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Akcja ta na stałe wpisuje się  już w kalendarz wydarzeń naszej szkoły.
 IMG 6386 IMG 6386
 IMG 6380 IMG 6380
 IMG 6384 IMG 6384

Lekcja historii

14 grudnia w ramach lekcji historii, młodzież pięciu klas Technikum spotkała się z panem Damianem Sitkiewiczem przedstawicielem Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. W ramach spotkania pan Damian przedstawił młodzieży problem narodu żydowskiego w czasie II wojny światowej. Temat wykładu wparty na badaniach własnych, w ramach działalności Towarzystwa skierowany był na pomoc, jaką włożyli w ratowanie przedstawicieli  narodu żydowskiego  pracownicy polskich placówek dyplomatycznych.
 IMG 6372 IMG 6372
 IMG 6373 IMG 6373
 IMG 6374 IMG 6374

35 rocznica stanu wojennego w Polsce

35 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce stała się okazją do przybliżenia najważniejszych wydarzenia z lat 1981-1983. W przeddzień 35 rocznicy, późnym popołudniem uczniowie zapalili znicze ułożone w datę  wprowadzenia stanu wojennego – 13 XII 1981. Na tę inicjatywę złożyły się klasy 2 Ti, 2Tp, 3 Tp, 3 Tsc, 4 Tim. Oprócz tego pomysłu  nie zabraknie wydarzeń edukacyjnych. Jedną z form była możliwość wzięcia udziału 13 grudnia w „sprawdzianie” dotyczącym stanu wojennego.  Sprawdzian w formie testu z pytaniami zamkniętymi odbył się podczas tz. „długiej przerwy”. Wziąć  mógł w nim każdy uczeń.
 IMG 5983 IMG 5983
 IMG 5985 IMG 5985
 IMG 6358 IMG 6358
 IMG 5989 IMG 5989
 IMG 6362 IMG 6362
 IMG 6364 IMG 6364
 IMG 6365 IMG 6365

Nasze osiągnięcia:

1certyfikat_bezp.png2certyfikat_inno.pngc1.jpgc2.jpgc3.jpgc4.jpgc5.jpgc6.jpgc7.jpgc8.jpg1certyfikat_bezp.png2certyfikat_inno.pngc1.jpgc2.jpgc3.jpgc4.jpgc5.jpgc6.jpgc7.jpgc8.jpg

Erasmus+


Kalendarz

◄◄
►►
sierpień 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg