^Powrót na górę
No upcoming event for this category
Budynek szkoły

Get Adobe Flash player

bazabanner maly zasluzeni
banner maly przedsiebiorcywybierzbanner maly youtubefacebook
                              

Strona Główna

Dzień Edukacji Narodowej

10 października 2019r. naszym Zespole miała miejsce uroczysta akademia poświęcona Dniu Edukacji Narodowej. Był to dzień, w którym w sposób szczególny, uczniowie pragnęli okazać wdzięczność pedagogom naszego Zespołu. Zanim jednak na ręce nauczycieli spłynęły życzenia, kwiaty i słodkie upominki od Samorządu Uczniowskiego ufundowane przez Radę Rodziców młodzież odniosła się do XIX Dnia Papieskiego i  75-lecia naszej szkoły. Podczas apelu odbyło się również ślubowanie klas pierwszych i ślubowanie przedstawicieli nowego pocztu sztandarowego.  Tekst na XIX Dzień Papieski odczytał uczeń klasy 2 Tg Bartłomiej Bogdański. Ślubowanie klas pierwszych przeprowadziła uczennica klasy 4 Tc Monika Melańczuk a wicedyrektor Janusz Zduńczyk przeprowadził ślubowanie nowych członków pocztu sztandarowego. Zanim jednak ostatecznie złożono życzenia głos zabrał dyrektor Tomasz Płochocki.  Prowadząca akademię Wiktoria Filipiak z klasy 3Tg i Monika Melańczuk z kl. 4 Tc  dopiero po tym wystąpieniu przekazały życzenia od uczniów nauczycielom.  Nad całością medialną czuwali uczniowie: Krystian Wójtowicz kl. 3 Tm, Cezary Lipiński kl. 3 Tm. Całą uroczystość koordynował wicedyrektor Janusz Zduńczyk.
 image001 image001
 image002 image002
 image004 image004
 image005 image005
 image006 image006
 image007 image007
 image008 image008
 image009 image009
 image010 image010
 image011 image011
 image012 image012
 image013 image013
 image014 image014
 image015 image015

II Bieg Pamięci Powstańców Warszawy

 image001 image001
 image002 image002
 image003 image003
 image004 image004
 image005 image005
 image006 image006
 image007 image007
 image008 image008
 image009 image009
 image010 image010
 image011 image011
 image012 image012
 image013 image013
 image014 image014
 image015 image015
 image016 image016

II

Czwarty „Marsz Pamięci - 63 dni Chwały”

2 października 2019 r. po raz czwarty w naszym Zespole został zorganizowany „Marsz Pamięci - 63 dni Chwały”. O godz. 10.00 społeczność Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy zgromadziła się w sali gimnastyczne gdzie w obecności Starosty Mińskiego  Antoniego  Jana Tarczyńskiego, Wicestarosty Mińskiego Witolda Stefana Kikolskiego, przedstawicieli Zespołu Szkół im. Marii Curie – Skłodowskiej w Mińsku Maz., Zespołu Szkół Turystyczno – Gastronomicznych w Mińsku Maz., Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie oraz Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Ładzyniu wysłuchała akademii przygotowanej przez  uczniów kl. 3 Tmm pod opieką pani M. Ruszpel.  To 75 lat temu upadło Powstanie Warszawskie wymierzone przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim. Zorganizowane było przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”. W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy.                    
Następnie zostały złożone wiązanki i zapalono znicze przy „Kamieniu Pamięci” co było sygnałem do wymarszu. Młodzież pod opieką nauczycieli i członków Ochotniczej Straży Pożarnej wyruszyła ul. Chochołowską na czwarty „Marsz Pamięci - 63 Dni Chwały” upamiętniający nie tylko powstańców warszawy, ale również ofiary II wojny światowej naszego powiatu.  Na trasie marszu zapalone zostały znicze między innymi przy pomniku:  Szarych Szeregów,  Katastrofy Smoleńskiej, Konstytucji 3 maja, Niepodległości. Szczególnym miejscem, na trasie marsz była ulica Powstańców Warszawy  w Mińsku  Mazowieckim.  We wrześniu 2016 roku weszła w życie tzw. ustawa dekomunizacyjna, na podstawie której, każda miejscowość w Polsce zobowiązana jest do zmiany nazw ulic upamiętniających osoby, wydarzenia, organizacje lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny. Rada Miasta Mińsk Mazowiecki w czerwcu 2017 r. przyjęła nową nazwę z ul. Gen. S. Popławskiego na - ul. Powstańców Warszawy. Długa i żywa lekcja historii nie wydała się nużąca mimo, iż uczestnicy marszu pokonali przeszło 7 kilometrów. Szczególne podziękowania  należą się młodzieży należącej do - Ochotniczej Straży Pożarnej. To  oni   ( Bankiewicz Wojciech kl. 1 Pmm, Gniado Michał kl.1Pmm, Szuba Piotr kl. 1Pmm, Borkowski Kacper kl. 1 Pee, Perzanowski Sebastian kl. 1Pp, Wójcik Bartłomiej kl. 1Tps, Dziugieł Dawid kl. 1 Tps, Urban Mateusz kl. 1 Tps, Roguski Mikołaj kl.1Pps, Beredek Artur kl. 1 Pp, Kluska Maciej kl. 1 Pp, Bartnicki Piotr kl. 1 Pp, Buczek Mateusz kl. 1 p, Jagliński Błażej kl. 1 p, Sowiński Piotr kl. 1 Pp, Piotrowski Marcin kl. 1p, Komorzycki Mateusz kl. 2 Tee, Nagraba Przemysław kl.   2Tee, Szczepaniak Bartosz kl. 2 Tee, Kupiec Piotr kl. 2 Tee , Popławska Ewelina kl. 3 Tg, Jurek Jacek kl. 3 Tp, Gut Maciej kl. 3 Tp, Żurawski Sebastian kl. 4Tc, Szuba Michał kl. 2 Tp, Wielkopolanin Piotr kl. 2 Tp, Jenda Kamil kl. 2 Tgm, Dworzyński Przemysław kl. 2 Tgf, Seroczyński Jan kl. 2 Tgm ) przyczynili się do tego, iż przemarsz przez miasto okazał się bezpieczny i nie utrudniający życia zmotoryzowanym mieszańcom miasta. „Marsz Pamięci - 63 Dni Chwały” po raz czwarty został w całości zorganizowany przez  Janusza Zduńczyka wspólnie z młodzieżą Zespołu.
 image001 image001
 image002 image002
 image003 image003
 image004 image004
 image005 image005
 image006 image006
 image007 image007
 image008 image008
 image009 image009
 image010 image010
 image011 image011
 image012 image012
 image013 image013
 image014 image014
 image015 image015
 image016 image016
 image017 image017
 image018 image018
 image019 image019
 image020 image020
 image021 image021

Z cyklu „Niedzielne spotkania z poezją”

Dnia 29.09.2019r. młodzież ZSZ nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim wysłuchała wierszy Mirona Białoszewskiego w interpretacji znanego aktora Adama Fidusiewicza. Pani Anna Obszarna zapoznała przybyłych gości z biografią Mirona Białoszewskiego, często określanego mianem „poety lingwistycznego”, który w następujący sposób tłumaczył się ze swojej twórczości „chcą od mojego pisania nabrania życia otoczenia a ja ich łapię za słowa po tocznie po tworzę…”
Uczniowie klas 1Pr, 2Tg, 2 Tgm i 3Tp mieli okazję posłuchać z jakim zachwytem poeta pisał o jarmarcznych barankach, lukrowanych sercach z piernika, łyżkach durszlakowych i kaflowych piecach. Tworzył słowa hybrydy, pokraczne i bełkotliwe, ale zaskakująco świeże. Sceptyczny wobec języka oficjalnego, poszukiwał nowych form wyrazu w obszarze mowy potocznej. Wykorzystywał utarte maksymy, mowę dziecięcą, schematy językowe, by tworzyć nowe konstrukcje językowe i budować nowe sensy.
Opracowała: Iwona Korzeń
 image001 image001
 image002 image002
 image003 image003
 image004 image004
 image005 image005
 image006 image006
 image007 image007

NADANIE IMION POWSTAŃCÓW WARSZAWY SALOM LEKCYJNYM W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. Powstańców Warszawy Mińsku Mazowieckim z okazji 75 rocznicy Powstania Warszawskiego i 75 rocznicy powstania Szkoły


Data uroczystości 25 września nie została wybrana przypadkowo. To data rozpoczęcia cyklu przedsięwzięć związanych z obchodami 75 lecia Powstania Warszawskiego oraz 75 lecia Powstania Szkoły, jak również 25 września 1944 roku zginął jeden z bohaterów uroczystości – Eugeniusz Lokajski – olimpijczyk i fotograf Powstania.
To już druga edycja nadawania naszym salom Patronów. W pierwszej patronaty uzyskało 7 sal. Dla Przypomnienia, 7 grudnia 2018r. nadano patronaty:
Witolda Pileckiego ps. Witold, Jana Rodowicza ps. Anoda, Antoniego Chruściela ps. Monter, Ks. Józefa Warszawskiego ps. Ojciec Paweł, Stanisława Sieradzkiego ps. Świst, Kazimierza Leskiego ps. Bradl, Stanisława Broniewskiego ps. Orsza.
Założeniem tej inicjatywy jest upamiętnianie i przybliżanie kolejnym pokoleniom społeczności szkolnej i lokalnej, konkretnych wzorców osobowych, spośród ogromnej rzeszy Powstańców - Patronów Szkoły. Dziś realizujemy propozycję Mińsko – Mazowieckiego Stowarzyszenia NASZ SZPITAL, aby nadać jednej z sal imię mińskiej lekarki - Ireny Zagrodzkiej-Grzeszak. Drugi patron to poświęcenie sali ––  Barbarze Wachowicz, która, jak wiadomo nie walczyła w Powstaniu. Jej zasługi jednak w krzewieniu pamięci o Powstańcach oraz szczególne związki z naszą szkołą pozwoliły na zrobienie tego wyjątku.
Trzecia to owoc naszej współpracy, z inicjatywy naszej polonistki p. J. Kucińskiej ze SP im. K. K. Baczyńskiego w Ładzyniu. Dziś ich Patron staje się Patronem naszej sali polonistycznej. I jeszcze jeden związek z lokalnym środowiskiem: jedna z naszych Patronek – K. Krahelska służyła w czasie Powstania w Dywizjonie „Jeleń”. Pod tym kryptonimem występował w Powstaniu 7 Pułk Ułanów Lubelskich z Mińska Mazowieckiego.
Mamy nadzieję, że ta inicjatywa będzie naszym małym wkładem
w sztafetę pokoleń, w ramach której winno się przekazywać
z umysłów do umysłów i z serc do serc, ważne depozyty polskości. W uroczystości uczestniczyli: Wicestarosta Miński Witold Kikolski, Proboszcz Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Mińsku Maz. – ks. Marian Sobieszek, Przewodniczący Rady Powiatu – Mirosław Krusiewicz, Córka Jadwigi Tomaszewskiej-Podrygałło – Grażyna Młynarczyk z mężem Grzegorzem  Syn Ireny Zagrodzkiej – Grzeszak – Adam Grzeszak, Wnuk Ireny Zagrodzkiej – Jacek Grzeszak, Przewodniczący Mińsko Mazowieckiego Stowarzyszenia „Nasz Szpital” - p. Czesław Gągol, Prezes Towarzystwa Pamięci 7 – go Pułku Ułanów Lubelskich – p. Zenon Duszczyk, Kustosz Muzeum 7 – go Pułku Ułanów Lubelskich – p. Artur Piętka, Przedstawiciele Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Ładzyniu:, Dyr. Magdalena Kożuch, nauczycielka Urszula Dzido z uczniami, Przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu – Katarzyna Grabarczyk, główna księgowa Zespołu – Grażyna Osica, nauczyciele Zespołu - inicjatorzy nadania Patronów sal, uczniowie Zespołu, dyrekcja szkoły wicedyrektor Agnieszka Paja, wicedyrektor Jerzy Gańko organizator przedsięwzięcia dyrektor Tomasz Płochocki.
 image001 image001
 image002 image002
 image003 image003
 image004 image004
 image005 image005
 image006 image006
 image007 image007
 image008 image008
 image009 image009
 image010 image010
 image011 image011
 image012 image012
 image013 image013
 image014 image014
 image015 image015
 image016 image016
 image017 image017
 image018 image018
 image019 image019
 image020 image020
 image021 image021

Marsz pamięci - 63 dni chwały"

Marsz pamięci 63 dni chwałyaaaa

Nasze osiągnięcia:

1certyfikat_bezp.png2certyfikat_inno.pngc1.jpgc2.jpgc3.jpgc4.jpgc5.jpgc6.jpgc7.jpgc8.jpg1certyfikat_bezp.png2certyfikat_inno.pngc1.jpgc2.jpgc3.jpgc4.jpgc5.jpgc6.jpgc7.jpgc8.jpg

CNiNT

Erasmus+


Kalendarz

◄◄
►►
lipiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg