^Powrót na górę
No upcoming event for this category
Budynek szkoły

Get Adobe Flash player

bazabanner maly zasluzeni
banner maly przedsiebiorcywybierzbanner maly youtubefacebook
                              

Strona Główna

Przetarg nieograniczony - Utworzenie nowej pracowni informatycznej w ZSZ nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”

Przetarg nieograniczony - Utworzenie nowej pracowni informatycznej w ZSZ nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Ogłoszenie o zamowieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniu769 kB
Download this file (SIWZ.pdf)SIWZSIWZ1308 kB
Download this file (Załącznik nr 1 do SIWZ.pdf)Załącznik nr 1 do SIWZZałącznik nr 1 do SIWZ133 kB
Download this file (Załącznik nr 2 do SIWZ.doc)Załącznik nr 2 do SIWZZałącznik nr 2 do SIWZ50 kB
Download this file (Załącznik nr 3 do SIWZ.doc)Załącznik nr 3 do SIWZZałącznik nr 3 do SIWZ41 kB
Download this file (Załącznik nr 4 do SIWZ.doc)Załącznik nr 4 do SIWZZałącznik nr 4 do SIWZ33 kB
Download this file (Załącznik nr 5 do SIWZ.doc)Załącznik nr 5 do SIWZZałącznik nr 5 do SIWZ32 kB
Download this file (Załącznik nr 6 do SIWZ.pdf)Załącznik nr 6 do SIWZZałącznik nr 6 do SIWZ329 kB
Download this file (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia40 kB
Download this file (Wyjasnienie treści SIWZ.pdf)Wyjasnienie treści SIWZ.pdfWyjaśnienie treści SIWZ309 kB
Download this file (Wyjasnienie treści SIWZ.pdf)Wyjasnienie treści SIWZ.pdfWyjaśnienie treści SIWZ(1)62 kB
Download this file (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofertInformacja z otwarcia ofert42 kB
Download this file (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty61 kB

Technik elektronik opis zawodu
PODSTAWA PROGRAMOWA kształcenia w zawodach zmodyfikowane w zakresie efektów wspólnych i efektów z kwalifikacji dla 55 zawodów ujętych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Technik elektronik 311408

Technikum ELEKTRONICZNE jest atrakcyjnym, nowoczesnym kierunkiem, który pozwala na zdobycie umiejętności dających możliwość znalezienia ciekawej, dobrze płatnej pracy.


            Warto zauważyć, że obecnie, w związku z ciągłym rozwojem techniki i powstawaniem nowych technologii,  brakuje na rynku pracy specjalistów tej branży.

            Przyszli Technicy-Elektronicy rozpoczynają zdobywanie wiedzy praktycznej w nowoczesnej PRACOWNI ELEKTRONICZNEJ, która jest regularnie wzbogacana o nowe wyposażenie zgodnie z postępującym rozwojem techniki – dysponuje między innymi oscyloskopami analogowymi i cyfrowymi z kolorowym ekranem LCD, miernikami zniekształceń harmonicznych, analizatorem widma, szybkimi komputerami z profesjonalnym programem symulacji układów elektronicznych MultiSim13, projektorem multimedialnym.
Ćwiczenia wykonywane są na specjalnych pakietach ćwiczebnych firmy Degem oraz Lucass Nulle, posiadających interfejsy USB umożliwiające wykonywanie i obróbkę pomiarów z użyciem komputera.
  Uczniowie uczą się też programowania układów mikroprocesorowych.
Rozwinięciem wiedzy praktycznej są pracownie urządzeń elektronicznych, gdzie następuje przygotowywanie do zdobywania dwóch kwalifikacji zawodowych:

 • Instalacji urządzeń elektronicznych oraz
 • Eksploatacji urządzeń elektronicznych

Kwalifikacje te dotyczą następujących dziedzin:

 • Systemów urządzeń elektronicznych kontroli dostępu i zabezpieczeń (Alarmy)
 • Systemów urządzeń elektronicznych telewizji dozorowej (Monitoring)
 • Systemów telewizji kablowej i satelitarnej
 • Systemów urządzeń elektronicznych automatyki przemysłowej
 • Systemów sieci komputerowych


            Na zajęciach pozalekcyjnych przyszli elektronicy zdobywają wiedzę z zakresu projektowania i administrowania sieciami LAN, a także projektowania,  wykonywania i uruchamiania drukowanych obwodów elektronicznych z użyciem programu komputerowego Eagle.

Typowe stanowiska pracy:

- Zakłady pracy, w których są produkowane urządzenia elektroniczne

- Zakłady naprawcze urządzeń elektronicznych

- Zakłady instalujące i eksploatujące urządzenia elektroniczne

- Placówki badawczo-rozwojowe

- Pracownie i biura konstrukcyjno-technologiczne urządzeń elektronicznych

- Placówki handlowe zajmujące się sprzedażą sprzętu elektronicznego

Zadania zawodowe:

- Organizowanie stanowisk pracy przy produkcji urządzeń elektronicznych

- Przeprowadzanie kontroli technicznej

- Montowanie, instalowanie, uruchamianie i testowanie urządzeń elektronicznych

- Nadzorowanie i kontrolowanie pracy sprzętu elektronicznego

- Naprawianie urządzeń elektronicznych.


Współpraca z firmą TELTECH w dziedzinie technologi instalacji sieci światłowodowych.
Uczniowie mają możliwość odbywania praktyk w tej nowoczesnej firmie, firma wspiera kierunek technik elektronik.
Oto filmy ze spotkania z przedstawicielami firmy Teltech w naszej szkole:
- Film przedstawiający spawanie światłowodów
- Film przedstawiający wdmuchiwanie światłowodu w kabelPracownia elektroniczna


Nad - odb radiowy AMStanowisko pomiarowe z pakietem "Degem"

bad mikroproc CBCodb FMIntefejs programu symulacji układów elektronicznych MultiSimSter PLC reg temper


 


Pracownia instalacji urządzeń elektronicznych

Montaż systemu alarmowego z centralą CA-10 firmy Satel

Ca10cmontaż systemu alarmowego


CA10b
CA10a


Zajęcia z komputerowego programowania
obwodów elektronicznych

obw druk 1obw druk spod

obwody strona 4obwody strona 3


obwody strona 1


 

PATRONAT POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI NAD ZESPOŁEM SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM (2)

W dniu 19 maja 2016 roku zostało zawarte w Warszawie porozumienie pomiędzy: Politechniką Warszawską - Wydział Inżynierii Produkcji, reprezentowanym przez Dziekana Wydziału - prof. dr hab. inż. Andrzeja Kolasę, posiadającego pełnomocnictwo Rektora Politechniki Warszawskiej a, Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim, reprezentowanym przez Dyrektoramgr Tomasza Płochockiego oraz Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego, w imieniu którego działają: Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Powiatu Mińskiego. W podpisaniu porozumienia uczestniczyła dr inż. adiunkt Marta Gajathur z Instytutu Mechaniki i Poligrafii z Zakładu Technologii Poligraficznych oraz Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji Powiatu Mińskiego Pani Emilia Piotrkowicz.
Wydział realizując swoją misję edukacyjną, podejmuje współpracę ze Szkołą. Współpraca Wydziału i Szkoły stanowi kontynuację realizacji Porozumienia o pomocy w kształceniu uczniów zawartej 30 czerwca 2008 roku przez Politechnikę Warszawską ze Szkołą. W ramach porozumienia, Wydział zobowiązuje się objąć patronatem kształcenie w Szkole w zawodach: „technik cyfrowych procesów graficznych” oraz „technik mechanik”. W ramach porozumienia Wydział zobowiązuje się do:
1.      wspierania koncepcyjnego klas technikum kształcących w zawodach: „technik cyfrowych procesów graficznych oraz „technik mechanik”,
2.      udzielania pomocy nauczycielom Szkoły w podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych, w tym w ramach studiów podyplomowych prowadzonych przez Wydział,
3.      udostępniania pomieszczeń Wydziału do wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych
i organizacyjnych, w tym możliwość uczestnictwa uczniów Szkoły, w zajęciach otwartych i specjalistycznych Wydziału,

4.      prowadzenia pokazowych zajęć przez nauczycieli akademickich oraz udzielania konsultacji i pomocy w opracowywaniu zajęć w Szkole,
5.      współdziałania w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze popularno-naukowym dla uczniów i studentów, udziału najzdolniejszych uczniów w seminariach
i konferencjach o charakterze inżynierskim oraz naukowo – technicznym,

6.      wspierania, w miarę możliwości organizacyjnych Wydziału, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz spotkań kulturalno-historycznych,
7.      utworzenia na stronie internetowej Wydziału połączeń ze stroną internetową Szkoły,
8.      przekazywania prasy i publikacji naukowych wydawanych przez Uczelnię, które mogą być przydatne w procesie dydaktycznym w Szkole,
9.      umożliwiania najzdolniejszym uczniom Szkoły nawiązania kontaktu ze studenckimi kołami naukowymi działających na Wydziale.
 1 1
  MG 7824 MG 7824
  MG 7833 MG 7833
  MG 7841 MG 7841
  MG 7843 MG 7843
  MG 7849 MG 7849
  MG 7855 MG 7855
  MG 7865 MG 7865
  MG 7867 MG 7867Politechnika Warszawska będzie współpracowała z Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim

 IMG 8947 IMG 8947
 IMG 8968 IMG 8968
 IMG 8995 IMG 8995


14 grudnia  zostało zawarte w Warszawie porozumienie pomiędzy: Politechniką Warszawską - Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, reprezentowanym przez Dziekana Wydziału - prof. dr hab. inż. Stanisława Radkowskiego, posiadającego pełnomocnictwo Rektora Politechniki Warszawskiej a, Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim, reprezentowanym przez Dyrektora – mgr Tomasza Płochockiego oraz Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego, w imieniu którego działają: Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Powiatu Mińskiego. W podpisaniu porozumienia uczestniczyła Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji Powiatu Mińskiego Pani Emilia Piotrkowicz oraz młodzież szkolna, klas technikum. Wydział realizując swoją misję edukacyjną, podejmuje współpracę ze Szkołą. Współpraca Wydziału i Szkoły stanowi kontynuację realizacji Porozumienia o pomocy w kształceniu uczniów zawartej 30 czerwca 2008 roku przez Politechnikę Warszawską ze Szkołą. W ramach porozumienia, Wydział zobowiązuje się objąć ogólnym patronatem kształcenie w Szkole w zawodach: „technik pojazdów samochodowych” oraz „technik mechanik”.
W ramach porozumienia Wydział zobowiązuje się do:
- wspierania koncepcyjnego klas technikum kształcących w zawodach: „technik pojazdów samochodowych”, „technik mechanik”,
- udzielania pomocy nauczycielom Szkoły w podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych, w tym w ramach studiów podyplomowych prowadzonych przez Wydział,
- udostępniania pomieszczeń Wydziału do wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych
    i organizacyjnych, w tym możliwość uczestnictwa uczniów Szkoły, w zajęciach otwartych i specjalistycznych Wydziału,
- prowadzenia pokazowych zajęć przez nauczycieli akademickich oraz udzielania konsultacji i pomocy w opracowywaniu zajęć w Szkole,
-współdziałania w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze popularno-naukowym dla uczniów i studentów, udziału najzdolniejszych uczniów w seminariach
    i konferencjach o charakterze inżynierskim oraz naukowo – technicznym,
-wspierania, w miarę możliwości organizacyjnych Wydziału, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz spotkań kulturalno-historycznych,
 -utworzenia na stronie internetowej Wydziału połączeń ze stroną internetową Szkoły,
-przekazywania prasy i publikacji naukowych wydawanych przez Uczelnię, które mogą być przydatne w procesie dydaktycznym w Szkole,
-umożliwiania najzdolniejszym uczniom Szkoły nawiązania kontaktu ze studenckimi kołami naukowymi działających na Wydziale. (źródło UM Mińsk Mazowiecki)

Młodzi graficy na Politechnice

Młodzi graficy cyfrowi  Zespołu Szkół Zawodowych nr 2

im. Powstańców Warszawy w Akademii Nowoczesnych Technologii.

W dniu 19 listopada na zaproszenie Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Produkcji, Zakładu Technologii Poligraficznych, młodzież z klasy o kierunku technik cyfrowych procesów graficznych wspólnie z nauczycielem Maciejem Mazanką oraz dyrektorem Zespołu Tomaszem Płochockim uczestniczyła w Akademii Opakowań i Etykiet Flexo.

Było to pierwsze z cyklu spotkań w ramach Akademii, podczas, której studenci  kadra naukowa oraz młodzież naszej szkoły, mieli okazję skorzystać z doświadczenia prelegentów i zapoznać się z praktycznymi aspektami pracy przy produkcji etykiet i opakowań giętkich drukowanych techniką fleksograficzną. Ważnym punktem spotkania była tematyka trendów rynkowych. Obecni praktycy przedstawili techniki i rozwiązania stosowane na każdym etapie produkcji: od prepress, przez press, do postpress. Udział w Akademii młodzieży z naszego Zespołu pozwolił również na zapoznanie się z nowoczesnymi labolatoriami Zakładu Technologii Poligraficznych, studentami kadrą naukową oraz pracodawcami. Pracodawcy uczestniczący w Akademii to Kodak Polska,  3 M Poland, Firma Barmey i API Folie. Spotkanie miało charakter wizyty przygotowawczej, dotyczącej objęcia patronatem, kierunku kształcenia w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych, przez Wydział Politechniki Warszawskiej.

Dzień z Wojskową Akademią Techniczną

25  listopada 2015 roku w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy odbył się Dzień z Wojskową Akademią Techniczną. Było to jedno z pierwszych spotkań, zorganizowanych w ramach podpisanego 28 kwietnia 2015 r. porozumienia o współpracy. Wykłady poprowadzili pracownicy naukowi różnych wydziałów uczelni. Pierwszy wykład  „Co się dzieje podczas zderzenia samochodu” poprowadził mgr inż. Mariusz Radzimierski. Kolejnymi prelegentami byli: dr inż. Kamil Sybilski – „Symulacje komputerowe”, mgr Katarzyna Strójwąs „Ciekłe kryształy wczoraj,  dziś i jutro”, por. mgr inż. Jarosław Wojtuń „Ukrywanie dodatkowych informacji w multimediach”  i dr inż. Bogdan Uljasz „Dlaczego telewizja cyfrowa”. Uczniowie biorący udział w wykładach mogli poszerzyć swoją wiedzę oraz zasmakować krótkiej chwilę bycia studentem. W trakcie Dnia z Wojskową Akademią Techniczną wszyscy zaciekawieni mogli również zapoznać się z bogatą ofertą edukacyjną uczelni obejmującą zarówno studia wojskowe, jak i cywilne. Zaprezentowane kierunki kształcenia oraz szczegółowe warunki rekrutacji zainteresowanym osobom przedstawili  obecni studenci uczelni.
 IMG 8656 IMG 8656
 IMG 8668 IMG 8668
 IMG 8696 IMG 8696
 IMG 8722 IMG 8722
 IMG 8675 IMG 8675
 IMG 8577 IMG 8577
 IMG 8699 IMG 8699
 IMG 8702 IMG 8702
 IMG 8715 IMG 8715Nasze osiągnięcia:

1certyfikat_bezp.png2certyfikat_inno.pngc1.jpgc2.jpgc3.jpgc4.jpgc5.jpgc6.jpgc7.jpgc8.jpg1certyfikat_bezp.png2certyfikat_inno.pngc1.jpgc2.jpgc3.jpgc4.jpgc5.jpgc6.jpgc7.jpgc8.jpg

CNiNT

Erasmus+


Kalendarz

◄◄
►►
maj 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg