^Powrót na górę
No upcoming event for this category
Budynek szkoły

Get Adobe Flash player

bazabanner maly zasluzeni
banner maly przedsiebiorcywybierzbanner maly youtubefacebook

 
 
 
 

Strona Główna

VI Rajd po Ziemi Mińskiej

W sobotę 3 czerwca  2017 roku z placu manewrowego Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim wystartował „VI Rajd po Ziemi Mińskiej” organizowany przez Komisję Pojazdów Zabytkowych Automobilklubu Polski i Muzeum Ziemi Mińskiej. Do udziału w rajdzie mogli zgłosić się właściciele pojazdów wszystkich marek wyprodukowanych do końca 1987 roku o wysokim stopniu oryginalności, posiadający aktualną polisę ubezpieczeniowa oraz ważne badania techniczne. Trasa rajdu wynosiła około 115 kilometrów. Na trasie rajdu przewidziano: w Mrozach próby sprawnościowo-zręcznościowe oraz zwiedzanie Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu. Pierwsze pojazdy na mecie w naszym Zespole zaczęły meldować się już po godzinie 14.00. W tym roku „Puchar Mechanika” zdobił Ford Transit, który zauroczył powiewem wolności pracowników naszego Zespołu. Puchar wręczył dyrektor Zespołu Tomasz Płochocki.
 image007 image007
 image011 image011
 image012 image012
 image001 image001
 image002 image002
 image003 image003
 image004 image004
 image005 image005
 image006 image006
 image008 image008
 image009 image009
 image010 image010
 image013 image013

Sukces naszych reprezentantów w Lekkiej Atletyce

16.05. br uczniowie naszej szkoły startowali w Mistrzostwach Powiatu w Lekkiej Atletyce na obiekcie lekkoatletycznym przy ulicy budowlanej. Do zawodów zgłosiło się 7 reprezentacji szkół ponadgimnazjalnych z powiatu w tym: ZSE, ZSA, ZS im MSC, LO PMS, LO w Mrozach, ZS Nr.1 oraz  reprezentacja ZSZ Nr.2. Zawodnicy startowali w następujących konkurencjach biegowych: 100m, 400m, 1500m, 4x100m, 4x400m oraz w konkurencjach technicznych: skoku w dal, wzwyż, oraz pchnięciu kulą.
Bardzo dobrze spisali się nasi sprinterzy Dawid Magdziak z kl.3Ti zajął I m-ce z wynikiem 12,04, Michał Rek z kl.4Tp był III uzyskując czas 12,44, tuż za podium znalazł się Mateusz Pszczółkowski kl.2Tp z czasem 12,55 zajął V m-ce. Równie dobrze wypadli nasi skoczkowie w dal i wzwyż, w skoku w dal Kamil Karwowski z kl. 3Tp potwierdził swoją dobrą dyspozycję i zajął   I m-ce skacząc  na odległość 5,95, na V m-cu w tej konkurencji sklasyfikowano Jarka Zycha z kl.3Ti, z wynikiem 5,40.
W skoku wzwyż Bartłomiej Hawryluk z kl.3Ti zajął I m-ce wyrównując swój rekord życiowy skoczył 185cm, Tomek Kulma z kl.4Tpm zajął IV m-ce skacząc 170 cm. Pchniecie kulą było równie emocjonujące na  III miejscu zameldował się Bartłomiej Lipiński z kl.3Tp, uzyskując wynik 10,70,
IV miejsce zajął również reprezentant naszej szkoły Hubert Tkacz z wynikiem 10,04. Nasi sprinterzy w składzie (Dawid Magdziak, Konrad Kołak, Mateusz Pszczółkowski, Michał Rek) w sztafecie 4x100m zdeklasowali swoich rywali  z wynikiem 47,89 przybiegli jako pierwsi  przed reprezentantami ZS nr.1- 49,30 oraz LO w Mrozach - 50,01.
Ostatecznie po podsumowaniu punktów nasza szkoła uplasowała się na II m-cu w powiecie za
 ZS nr.1 a przed  ZS im. Msc, Lo w Mrozach, ZSA, ZSE, Lo Pms
 Sztafeta 4x100 równie dobrze zaprezentowała się na zawodach miedzy powiatowych w Siedlcach  w dniu 19.05.br zajmując II m-ce w regionie.
 IMG 7176 IMG 7176
 IMG 7180 IMG 7180
 IMG 7186 IMG 7186

Odbiór dyplomów

Odbiór dyplomów

Podsumowanie projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy

Projekt „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowany jest ze środków PO WER . Po zakwalifikowaniu się wniosku w programie Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe Akcja 1 Mobilność edukacyjna młodzież i kadra nauczycieli  Zespołu Szkół Zawodowych nr2 im. Powstańców Warszawy wzięła udział w projekcie pt. „Integracja Zawodowa w Europie kluczem do sukcesu”.
Wniosek obejmował 48 uczniów Technikum w zawodach Informatyk, cyfrowe procesy graficzne, elektryk, elektronik, mechatronik oraz 6 nauczycieli. Wniosek otrzymał dofinansowanie w wysokości 106.002 EURO. Czas trwania projektu, to okres od 01.11.2016 do 31.10.2017. Partnerem naszym była organizacja Mobility Friends w Barcelos, Portugalia. Projekt podzielony jest na trzy etapy:
1.    Okres przed mobilnością.
2.    Okres mobilności.
3.    Działania ewaluacyjne i upowszechnianie po zakończeniu wyjazdu.
Okres przed mobilnością uczestników projektu zawiera przygotowanie językowe i kulturowo –pedagogiczne. Grupa uczniów i nauczycieli z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyła w kursie języka portugalskiego oraz w warsztatach kulturowo – pedagogicznych
Mobilność uczestników projektu odbyła się w dniach 19.03.2017 – 08.04.2017r. Miejscem docelowym była miejscowość Barcelos w Portugalii.
Po zakończeniu wyjazdu nadszedł czas ewaluacji i upowszechniania. Jedną z form było zaprezentowanie wyników praktyk uczniowskich i Job Shadowing nauczycieli.
17 maja b.r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim odbyło się pierwsze podsumowanie udziału szkoły w projekcie „INTERGRACJA ZAWODOWA W EUROPIE KLUCZEM DO SUKCESU”. Projekt wpisany jest w wizję rozwoju placówki. Spotkanie podsumowujące rozpoczęła koordynator projektu Pani Joanna Wójtowicz, która poprosiła Dyrektora ZSZ nr 2 Pana Tomasza Płochockiego o przywitanie zaproszonych gości, wśród których byli Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński, Wicestarosta Krzysztof Płochocki, Naczelnik Wydziału Oświaty Pani Emilia Piotrkowicz, Radni Powiatu Zdzisław Tarczyński i Leonard Zdanowicz, Prezes ZNP Pan Stanisław Mejszutowicz, rodzice uczestników projektu, nauczyciele oraz uczniowie Szkoły, prasa i telewizja lokalna. Po tym wstępie, pani koordynator opowiedziała ogólne założenia realizowanego przedsięwzięcia.  Podkreśliła fakt, że wniosek mimo dużej konkurencji został zakwalifikowany do realizacji, m.in. dzięki dogłębnemu rozeznaniu możliwości rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie naszego powiatu oraz  celnemu trafieniu w oczekiwania uczniów i rodziców.
W dalszej kolejności uczniowie zaprezentowali przebieg własnych praktyk w Portugalii. Podkreślali, że było to podróż ich życia. Wielu z nich po raz pierwszy leciała samolotem, dokonywała odprawy biletowej. W przydzielonych zakładach pracy zamieniali wiedzę na praktykę. Nabywali nowych umiejętności zawodowych, ale także językowych. Okazało się że język angielski nie jest tak bardzo popularny w Portugalii i muszą używać języka portugalskiego, którego podstawy poznali na kursach przygotowawczych do wyjazdu. Mieszkanie przez 3 tygodnie w kampusie z rówieśnikami z innych krajów było także okazją do nawiązania nowych znajomości, poznania innych kultur. Czas po pracy spędzali aktywnie na basenie lub boisku, a w weekendy na wycieczkach m.in. do Porto, Bragi, Ponte de Lima, nad ocean, czy w Barecelos gdzie mieszkali. Wszyscy uczestnicy praktyk stwierdzili, że absolwenci naszej szkoły mogą spokojnie znaleźć swoje miejsce na europejskim rynku pracy, będąc tam cenionymi fachowcami.
Po wystąpieniu uczniów, relację z realizacji działania Job Shadowing mobilności kadry kształcenia zawodowego przedstawił Dyrektor Tomasz Płochocki. Grupa sześciu nauczycieli, w czasie kiedy młodzież pracowała w swoich firmach, zapoznała się z systemem kształcenia zawodowego w Portugalii. W tym celu nauczyciele odbyli spotkania w szkołach rozmawiając z dyrektorem, kierownikiem ds. doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz spotkali się z wiceprezydent Barcelos. Dyrektor omówił system kształcenia Portugalii, przedstawił status nauczycieli na tamtejszym rynku pracy, podkreślając różnice ale i wskazując podobieństwa.
Po tych relacjach, przystąpiono do wręczenia uczestnikom projektu certyfikatów oraz pamiątkowych zdjęć, a nauczycielom wręczono statuetki z podziękowaniem. Głos zabrał Pan Starosta, który stwierdził, ze Zarząd Powiatu zawsze wspiera cenne inicjatywy, a do takich niewątpliwie należy realizowany przez ZSZ nr 2 projekt.
Na podsumowaniu spotkania pani koordynator przedstawiła plany na przyszłość i zapowiedziała, ze został złożony wniosek na realizację kolejnego projektu. Wniosek już uzyskał pozytywną ocenę i jest bardzo duża szansa, że przejdzie do realizacji.
Projekt zakończy się 31.10.2017 roku. Korzyści wynikające z udziału w projekcie mogą okazać się długofalowe nie tylko dla uczestników ale i całej instytucji jaką jest szkoła. Zadania jakie postawiliśmy sobie w projekcie wpisują się w wizję nasze szkoły.
 image001 image001
 image003 image003
 image002 image002
 image005 image005
 image004 image004
 image006 image006
 image023 image023
 image022 image022
 image017 image017
 image020 image020
 image018 image018
 image016 image016
 image013 image013
 image012 image012
 image007 image007

Dzień otwarty

DZIEŃ OTWARTY

Porozumienie o współpracy z Wojskową Akademią Techniczną Wydziałem Elektroniki Powiatem Mińskim i Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim

W dniu 09.05.2017r. zostało zawarte porozumienie  pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie, reprezentowaną przez prof. dr. hab. inż. Andrzeja Dobrowolskiego - Dziekana Wydziału Elektroniki - posiadającego pełnomocnictwo Rektora Wojskowej Akademii Technicznej, a Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim, reprezentowanym przez Dyrektora Tomasza Płochockiego oraz Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego i Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego.
W podpisaniu porozumienia brali udział Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji Powiatu Mińskiego Pani Emilia Piotrkowicz, reprezentanci uczniów Szkoły oraz pracownik WAT Wydziału Elektroniki, absolwent Szkoły obecnie doktorant Pan Paweł Stąpór.
WAT realizując swoją misję edukacyjną, podejmuje współpracę ze Szkołą, która stanowi realizację Listu Intencyjnego o współpracy zawartego w 2015 roku przez WAT ze Szkołą oraz Powiatem Mińskim.  
Celami porozumienia są:
1.    pomoc nauczycielom Szkoły w podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych, w tym
w ramach studiów podyplomowych prowadzonych przez Wydział,
2.    udostępnienie pomieszczeń Wydziału do wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych
i organizacyjnych, w tym możliwość uczestnictwa uczniów Szkoły, w zajęciach otwartych i specjalistycznych Wydziału,
3.    wspieranie przedsięwzięć służących popularyzacji nauki oraz kształcenia
na kierunkach technicznych,
4.    prowadzenie pokazowych zajęć przez nauczycieli akademickich oraz udzielania konsultacji i pomocy w opracowywaniu zajęć w Szkole,
5.    współdziałanie w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze popularno-naukowym dla uczniów i studentów, udziału najzdolniejszych uczniów
w seminariach i konferencjach o charakterze inżynierskim oraz naukowo – technicznym,
6.    wsparcie, w miarę możliwości organizacyjnych Wydziału, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz spotkań kulturalno-historycznych,
7.    utworzenie na stronie internetowej Wydziału i Szkoły połączeń internetowych.
8.    przekazywanie prasy i publikacji naukowych wydawanych przez Uczelnię,
9.    udostępnianie nie używanych już urządzeń dydaktycznych,
10.    umożliwienie najzdolniejszym uczniom Szkoły nawiązania kontaktu ze studenckimi kołami naukowymi działających na Wydziale.  działać na rzecz tworzenia w Szkole nowych kierunków związanych z dziedziną elektroniczną.
11.    prezentować wśród uczniów i nauczycieli ofertę dydaktyczną Wydziału
oraz Wojskowej Akademii Technicznej,
Celem dodatkowym współpracy jest zwiększenie zainteresowania młodzieży przedmiotami ścisłymi i technicznymi oraz uzyskanie lepszego przygotowania uczniów do podjęcia studiów technicznych, w tym w Wojskowej Akademii Technicznej.
 image001 image001
 image002 image002
 image003 image003
 image004 image004
 image005 image005
 image006 image006
 image007 image007
 image008 image008
 image009 image009
 image010 image010
 image011 image011
 image012 image012

Nasze osiągnięcia:

1certyfikat_bezp.png2certyfikat_inno.pngc1.jpgc2.jpgc3.jpgc4.jpgc5.jpgc6.jpgc7.jpgc8.jpg1certyfikat_bezp.png2certyfikat_inno.pngc1.jpgc2.jpgc3.jpgc4.jpgc5.jpgc6.jpgc7.jpgc8.jpg

Erasmus+


Kalendarz

◄◄
►►
czerwiec 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg