^Powrót na górę
Budynek szkoły

Get Adobe Flash player

bazabanner maly zasluzeni
banner maly przedsiebiorcywybierzbanner maly youtubefacebook 

  

      

 
 
 

Strona Główna

Porozumienie o współpracy z Wojskową Akademią Techniczną Wydziałem Elektroniki Powiatem Mińskim i Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim

W dniu 09.05.2017r. zostało zawarte porozumienie  pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie, reprezentowaną przez prof. dr. hab. inż. Andrzeja Dobrowolskiego - Dziekana Wydziału Elektroniki - posiadającego pełnomocnictwo Rektora Wojskowej Akademii Technicznej, a Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim, reprezentowanym przez Dyrektora Tomasza Płochockiego oraz Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego i Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego.
W podpisaniu porozumienia brali udział Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji Powiatu Mińskiego Pani Emilia Piotrkowicz, reprezentanci uczniów Szkoły oraz pracownik WAT Wydziału Elektroniki, absolwent Szkoły obecnie doktorant Pan Paweł Stąpór.
WAT realizując swoją misję edukacyjną, podejmuje współpracę ze Szkołą, która stanowi realizację Listu Intencyjnego o współpracy zawartego w 2015 roku przez WAT ze Szkołą oraz Powiatem Mińskim.  
Celami porozumienia są:
1.    pomoc nauczycielom Szkoły w podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych, w tym
w ramach studiów podyplomowych prowadzonych przez Wydział,
2.    udostępnienie pomieszczeń Wydziału do wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych
i organizacyjnych, w tym możliwość uczestnictwa uczniów Szkoły, w zajęciach otwartych i specjalistycznych Wydziału,
3.    wspieranie przedsięwzięć służących popularyzacji nauki oraz kształcenia
na kierunkach technicznych,
4.    prowadzenie pokazowych zajęć przez nauczycieli akademickich oraz udzielania konsultacji i pomocy w opracowywaniu zajęć w Szkole,
5.    współdziałanie w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze popularno-naukowym dla uczniów i studentów, udziału najzdolniejszych uczniów
w seminariach i konferencjach o charakterze inżynierskim oraz naukowo – technicznym,
6.    wsparcie, w miarę możliwości organizacyjnych Wydziału, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz spotkań kulturalno-historycznych,
7.    utworzenie na stronie internetowej Wydziału i Szkoły połączeń internetowych.
8.    przekazywanie prasy i publikacji naukowych wydawanych przez Uczelnię,
9.    udostępnianie nie używanych już urządzeń dydaktycznych,
10.    umożliwienie najzdolniejszym uczniom Szkoły nawiązania kontaktu ze studenckimi kołami naukowymi działających na Wydziale.  działać na rzecz tworzenia w Szkole nowych kierunków związanych z dziedziną elektroniczną.
11.    prezentować wśród uczniów i nauczycieli ofertę dydaktyczną Wydziału
oraz Wojskowej Akademii Technicznej,
Celem dodatkowym współpracy jest zwiększenie zainteresowania młodzieży przedmiotami ścisłymi i technicznymi oraz uzyskanie lepszego przygotowania uczniów do podjęcia studiów technicznych, w tym w Wojskowej Akademii Technicznej.
 image001 image001
 image002 image002
 image003 image003
 image004 image004
 image005 image005
 image006 image006
 image007 image007
 image008 image008
 image009 image009
 image010 image010
 image011 image011
 image012 image012

Nasze osiągnięcia:

1certyfikat_bezp.png2certyfikat_inno.pngc1.jpgc2.jpgc3.jpgc4.jpgc5.jpgc6.jpgc7.jpgc8.jpg1certyfikat_bezp.png2certyfikat_inno.pngc1.jpgc2.jpgc3.jpgc4.jpgc5.jpgc6.jpgc7.jpgc8.jpg

Erasmus+


Kalendarz

◄◄
►►
czerwiec 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg