^Powrót na górę
No upcoming event for this category
Budynek szkoły

Get Adobe Flash player

bazabanner maly zasluzeni
banner maly przedsiebiorcywybierzbanner maly youtubefacebook
                prostokat rekrutacja               

Umowa z PW

Podpisanie umowy z PWZespół Szkół Zawodowych nr 2 w Mińsku Mazowieckim w 2008 r. podpisał umowę z Politechniką Warszawską o współpracy w dziedzinie nauki i dydaktyki. Akt podpisania odbył się w obecności rektora Politechniki Warszawskiej Jego Magnificencji Prof. dr hab. inż. Władysława Kurnika, Starosty Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego i Dyrektora Zespołu Tomasza Płochockiego.
 
 
 
                                             PATRONAT

                                             

Wydział Inżynierii Produkcji                  Wydział samochodów i maszyn roboczych

Politechnika Warszawska będzie współpracowała z Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim

 IMG 8947 IMG 8947
 IMG 8968 IMG 8968
 IMG 8995 IMG 8995


14 grudnia  zostało zawarte w Warszawie porozumienie pomiędzy: Politechniką Warszawską - Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, reprezentowanym przez Dziekana Wydziału - prof. dr hab. inż. Stanisława Radkowskiego, posiadającego pełnomocnictwo Rektora Politechniki Warszawskiej a, Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim, reprezentowanym przez Dyrektora – mgr Tomasza Płochockiego oraz Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego, w imieniu którego działają: Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Powiatu Mińskiego. W podpisaniu porozumienia uczestniczyła Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji Powiatu Mińskiego Pani Emilia Piotrkowicz oraz młodzież szkolna, klas technikum. Wydział realizując swoją misję edukacyjną, podejmuje współpracę ze Szkołą. Współpraca Wydziału i Szkoły stanowi kontynuację realizacji Porozumienia o pomocy w kształceniu uczniów zawartej 30 czerwca 2008 roku przez Politechnikę Warszawską ze Szkołą. W ramach porozumienia, Wydział zobowiązuje się objąć ogólnym patronatem kształcenie w Szkole w zawodach: „technik pojazdów samochodowych” oraz „technik mechanik”.
W ramach porozumienia Wydział zobowiązuje się do:
- wspierania koncepcyjnego klas technikum kształcących w zawodach: „technik pojazdów samochodowych”, „technik mechanik”,
- udzielania pomocy nauczycielom Szkoły w podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych, w tym w ramach studiów podyplomowych prowadzonych przez Wydział,
- udostępniania pomieszczeń Wydziału do wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych
    i organizacyjnych, w tym możliwość uczestnictwa uczniów Szkoły, w zajęciach otwartych i specjalistycznych Wydziału,
- prowadzenia pokazowych zajęć przez nauczycieli akademickich oraz udzielania konsultacji i pomocy w opracowywaniu zajęć w Szkole,
-współdziałania w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze popularno-naukowym dla uczniów i studentów, udziału najzdolniejszych uczniów w seminariach
    i konferencjach o charakterze inżynierskim oraz naukowo – technicznym,
-wspierania, w miarę możliwości organizacyjnych Wydziału, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz spotkań kulturalno-historycznych,
 -utworzenia na stronie internetowej Wydziału połączeń ze stroną internetową Szkoły,
-przekazywania prasy i publikacji naukowych wydawanych przez Uczelnię, które mogą być przydatne w procesie dydaktycznym w Szkole,
-umożliwiania najzdolniejszym uczniom Szkoły nawiązania kontaktu ze studenckimi kołami naukowymi działających na Wydziale. (źródło UM Mińsk Mazowiecki)

PATRONAT POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI NAD ZESPOŁEM SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM (2)

W dniu 19 maja 2016 roku zostało zawarte w Warszawie porozumienie pomiędzy: Politechniką Warszawską - Wydział Inżynierii Produkcji, reprezentowanym przez Dziekana Wydziału - prof. dr hab. inż. Andrzeja Kolasę, posiadającego pełnomocnictwo Rektora Politechniki Warszawskiej a, Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim, reprezentowanym przez Dyrektoramgr Tomasza Płochockiego oraz Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego, w imieniu którego działają: Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Powiatu Mińskiego. W podpisaniu porozumienia uczestniczyła dr inż. adiunkt Marta Gajathur z Instytutu Mechaniki i Poligrafii z Zakładu Technologii Poligraficznych oraz Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji Powiatu Mińskiego Pani Emilia Piotrkowicz.
Wydział realizując swoją misję edukacyjną, podejmuje współpracę ze Szkołą. Współpraca Wydziału i Szkoły stanowi kontynuację realizacji Porozumienia o pomocy w kształceniu uczniów zawartej 30 czerwca 2008 roku przez Politechnikę Warszawską ze Szkołą. W ramach porozumienia, Wydział zobowiązuje się objąć patronatem kształcenie w Szkole w zawodach: „technik cyfrowych procesów graficznych” oraz „technik mechanik”. W ramach porozumienia Wydział zobowiązuje się do:
1.      wspierania koncepcyjnego klas technikum kształcących w zawodach: „technik cyfrowych procesów graficznych oraz „technik mechanik”,
2.      udzielania pomocy nauczycielom Szkoły w podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych, w tym w ramach studiów podyplomowych prowadzonych przez Wydział,
3.      udostępniania pomieszczeń Wydziału do wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych
i organizacyjnych, w tym możliwość uczestnictwa uczniów Szkoły, w zajęciach otwartych i specjalistycznych Wydziału,

4.      prowadzenia pokazowych zajęć przez nauczycieli akademickich oraz udzielania konsultacji i pomocy w opracowywaniu zajęć w Szkole,
5.      współdziałania w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze popularno-naukowym dla uczniów i studentów, udziału najzdolniejszych uczniów w seminariach
i konferencjach o charakterze inżynierskim oraz naukowo – technicznym,

6.      wspierania, w miarę możliwości organizacyjnych Wydziału, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz spotkań kulturalno-historycznych,
7.      utworzenia na stronie internetowej Wydziału połączeń ze stroną internetową Szkoły,
8.      przekazywania prasy i publikacji naukowych wydawanych przez Uczelnię, które mogą być przydatne w procesie dydaktycznym w Szkole,
9.      umożliwiania najzdolniejszym uczniom Szkoły nawiązania kontaktu ze studenckimi kołami naukowymi działających na Wydziale.
 1 1
  MG 7824 MG 7824
  MG 7833 MG 7833
  MG 7841 MG 7841
  MG 7843 MG 7843
  MG 7849 MG 7849
  MG 7855 MG 7855
  MG 7865 MG 7865
  MG 7867 MG 7867Nasze osiągnięcia:

1certyfikat_bezp.png2certyfikat_inno.pngc1.jpgc2.jpgc3.jpgc4.jpgc5.jpgc6.jpgc7.jpgc8.jpg1certyfikat_bezp.png2certyfikat_inno.pngc1.jpgc2.jpgc3.jpgc4.jpgc5.jpgc6.jpgc7.jpgc8.jpg

CNiNT

Erasmus+


Kalendarz

◄◄
►►
styczeń 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg