^Powrót na górę
No upcoming event for this category
Budynek szkoły

Get Adobe Flash player

bazabanner maly zasluzeni
banner maly przedsiebiorcywybierzbanner maly youtubefacebook
                prostokat rekrutacja               

Strona Główna

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , do 18 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania Szkoły.
Pozdrawiam serdecznie
Tomasz Płochocki
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU


Przypominamy, że termin wydawania przez szkołę świadectw, certyfikatów i dyplomów zawodowych po sesji egzaminów z kwalifikacji zima-2021 został ustalony przez Dyrektora CKE w Harmonogramie (opublikowanym 20 sierpnia 2020 r., aktualizacja z dnia 8 stycznia 2021 r.) na dzień 8 kwietnia 2021 r. Dyrektorzy, którzy otrzymają paczki z dokumentami przesyłanymi z OKE Warszawa za pośrednictwem Poczty Polskiej przed tym terminem, zobowiązani są przechować otrzymane dokumenty w bezpieczny sposób i wydać je zdającym zgodnie z Harmonogramem dopiero 8 kwietnia 2021 r. Harmonogram wydawania będzie podany każdej klasie przez wychowawców za pomocą dziennika elektronicznego.

Pozdrawiam serdecznie Tomasz Płochocki Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2                    
im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim

Życzenia

życzenia wielkanocne strona

KOMNIKAT DYREKTORA Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsk Mazowieckim

Na podstawie Ro z p o r z ą d z e n i a  M i n i s t r a  E d u k a c j i  i  N a u k i z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsk Mazowieckim ogłasza komunikat:

Od dnia 29 marca do dnia 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkołę i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, w tym zajęcia w formach kursowych, będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

Ponadto od dnia 29 marca do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowej szkoły I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Dyrektor może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu maturalnego. W ramach konsultacji, o których mowa dyrektor szkoły może zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego.

Nauka zdalna do 11 kwietnia 2021r.

Zgodnie z komunikatem MEiN  informujemy, iż do dnia  11 kwietnia 2021 r. organizacja pracy szkoły pozostaje na dotychczasowych zasadach. Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów Branżowych Szkół I Stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach. Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.Nadal można organizować uczniom klas maturalnych konsultacje indywidualne lub dla małych grup.

Nauka zdalna w dniach 15 - 28 marca 2021r.

W związku z wejściem Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które dotyczy wybranych województw oraz klas I - III, nauka  zdalna w dniach 15 – 28 marca 2021r. w naszym Zespole będzie odbywała się na dotychczasowych zasadach.

Nasze osiągnięcia:

1certyfikat_bezp.png2certyfikat_inno.pngc1.jpgc2.jpgc3.jpgc4.jpgc5.jpgc6.jpgc7.jpgc8.jpg1certyfikat_bezp.png2certyfikat_inno.pngc1.jpgc2.jpgc3.jpgc4.jpgc5.jpgc6.jpgc7.jpgc8.jpg

CNiNT

Erasmus+


Kalendarz

◄◄
►►
czerwiec 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg